• Pismo do Zarządu Głównego PZHGP

  Kategoria: Aktualności | Data dodania: 27.03.2012

  PZHGP Przyszowice 16.05.2011r.

  ODDZIAŁ PRZYSZOWICE

  PZHGP

  ZARZĄD GŁÓWNY

  Zaniepokojeni brakiem zdecydowanych reakcji ze strony Zarządu Głównego PZHGP, wobec monopolistycznych praktyk producentów ESK i ich przedstawicieli, polegających na cyklicznym dokonywaniu, tu trzeba podkreślić bezpodstawnych zmian oprogramowania systemów w cele osiągnięcia zysku, kosztem szarego hodowcy zrzeszonego w PZHGP, w odczuciu większości hodowców za „cichym” przyzwoleniem ZG PZHGP, jest działaniem niemoralnym i sprzecznym z obowiązującymi przepisami Statutu jak i Regulaminów obowiązujących w PZHGP , krzywdzące wręcz poniżające godność zwykłego członka związku.

  Wydanie komunikatu Nr.2/2011 oraz Aneksu do Komunikatu z dn.16.03.2011r. oraz zawarte w nich informacje, tu trzeba podkreślić bardzo wykrętne, w których słowo zaprzecza słowu, nie załatwiło sprawy, wręcz wywołało frustrację wśród hodowców u progu nowego sezonu lotowego 2011. Brak w nich zapisów, które zabezpieczałyby interesy hodowców np. dobrowolności wyboru przez hodowcę dopuszczonego przez ZG oprogramowania ESK z jednoczesnym wymogiem w stosunku do producenta lub przedstawiciela o zapewnieniu spełnienia tej dobrowolności (przedstawiciele stwarzają problemy, co przyczyniło się, iż niektórzy hodowcy musieli sezon rozpoczynać dopiero od 3 lotu), następna sprawa to, obrączki elektroniczne. Nie naszą kompetencją, jako hodowców jest stwierdzanie czy obrączka jest oryginalna czy „uniwersalna”, dla nas jest ważne zgodnie z Rozdz. IV pkt.6 Regulaminu lotowo-zegarowego, czy dana obrączka współpracuje ze systemem ESK. Przyzwolenie przez Zarząd Główny na blokowanie od 2012r.(przez dopuszczenie nowych oprogramowań) przez producentów ESK obrączek elektronicznych „uniwersalnych” (wolny rynek) a współpracujących z danym systemem ESK jest działaniem sprzecznym z interesami hodowców gołębi pocztowych o które powinien dbać nie kto inny, jak Zarząd Główny PZHGP. Brak odpowiednich zapisów oraz uregulowań, ze strony Związku reprezentowanego przez Zarząd Główny, obciążających producentów i ich przedstawicieli kosztami za wprowadzanie nowych oprogramowań lub zmian w oprogramowaniu w celu likwidacji niedociągnięć w systemach ESK narzuconych przez organ dopuszczający w tym wypadku ZG PZHGP, będzie dalej skutkować tym, iż hodowcy będą instytucją finansową tzw. „ŻYŁĄ ZŁOTA” dla producentów ESK i ich przedstawicieli, na co kategorycznie nie wyrażamy zgody.

  W związku z powyższym prosimy o udzielenie merytorycznej odpowiedzi na nękające nas hodowców problemy. Zaznaczamy jednocześnie, iż jeśli Zarząd Główny PZHGP, jako organ dopuszczający dany system ESK do konstatowania gołębi pocztowych w lotach konkursowych na wszystkich szczeblach związkowych na terenie Polski, nie podejmie skutecznych „męskich” decyzji w stosunku do producentów ESK i przedstawicieli w celu likwidacji ich patologicznych działań, będziemy zmuszeni zwrócić się o pomoc do innych instytucji prawnych działających na terytorium RP w celu wyjaśnienia tej dyskryminującej hodowców sytuacji.

  W tym miejscu chcemy zdecydowanie podkreślić, iż będą to działania w obronie interesów wszystkich hodowców gołębi pocztowych zrzeszonych w PZHGP.

  Ze sportowym pozdrowieniem „DOBRY LOT”

  Sekretarz: Prezes Oddziału:

  Czesław Łukwiński Jan Wiechoczek

  Otrzymują:

  1) Główna Komisja Rewizyjna PZHGP

  2) Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP

 • Zebranie sprawozdawcze sekcji Przyszowice

  Kategoria: Aktualności | Data dodania: 04.01.2012

  Zebranie sprawozdawcze sekcji Przyszowice odbędzie si w dniu 26.01.2012 (czwartek) o godzinie 17.00. Bar Artus.